Log in

BENEFICJENT: 

Tidio Poland Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 81
70-481 Szczecin

NAZWA PROJEKTU: 

„Budowa zaawansowanych chatbotów (wersja 2.0) dedykowanych do automatyzacji obsługi klientów firm.” wramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

CEL PROJEKTU: 

Stworzenie nowego produktu – usługi chatbota na stronę www firm, która pozwoli na podniesienie skuteczności obsługi klienta do 85% w wersji chatbot 2.0 na koniec projektu (w odniesieniu do firmy oraz rozwiązań dostępnych na rynku).

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 114 770 PLN
DOFINANSOWANIE: 1 990 227 PLN


Spółka realizuje projekt: “Stworzenie kreatora autonomicznych botów” dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. ​

Rezultatem projektu będzie stworzenie na unikalnego na skalę światową kreatora autonomicznych botów umożliwiającego użytkownikowi proste i szybkie tworzenie dowolnych botów które pomogą im zautomatyzować ich prace i podnieść skuteczność obsługi klienta do 60% na koniec projektu (w odniesieniu do rozwiązań dostępnych na rynku).​

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3.000.000 PLN
DOFINANSOWANIE: 2.400.000 PLN


BENEFICJENT: 

Tidio Poland Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 81
70-481 Szczecin

NAZWA PROJEKTU: 

„Badania i rozwój nad innowacyjnym systemem do projektowania zaawansowanych chatbotów (wersja 3.0) wraz z rozwojem własnej sieci neuronowej, wspierającej boty.” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CEL PROJEKTU: 

Rozwój Chatbot do wersji 3.0 z funkcją “Autopilota” tj. mechanizmu minimalizującego ilość manualnej pracy (samodzielne tworzenie się nowych botów) potrzebnej do stworzenia bota automatyzującego rozmowy bez angażowania operatora, dzięki m.in. lepszemu rozumieniu języka naturalnego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 323 545 PLN
DOFINANSOWANIE: 6 231 777 PLN